İslam’da Çalışmanın Önemi ve Meslekler

İslam’da çalışmanın önemi, birçok ayet ve hadis ile belirtilmiştir. Ancak bazı Müslümanlar, tüm gün fazladan namaz kılmayı ve Kur’an-ı Kerim’i okumayı, çok çalışmak ve para kazanmanın yerine büyük ölçüde tercih ederler.

Halbuki Müslümanların iş aramaları ve işlerini iyi yapmak için her türlü çabayı göstermeleri gerekiyor.

İslam’da Çalışmanın Önemi

İslam'da Çalışmanın Önemi ve 10 Peygamber Mesleği
İslam’da Çalışmanın Önemi ve Meslekler

Yazar Notu: Çalışan Müslümanlar İçin 10 İpucu

Bütün Peygamberler ve Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem, geçimlerini güvence altına almak için çalıştılar.

Örneğin, Davut Aleyhisselam, Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi bir demirci olarak çalışmıştır.

“(Ona şöyle buyurduk:) “Geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de (ey müminler) dünya ve âhirete faydalı işler yapın; şüphesiz ben yaptıklarınızı ­görmekteyim.” (Sebe’, 11)

Gerçekte, çalışmanın pek çok avantajı vardır, örneğin bireyleri finansal olarak bağımsız kılmak ki bu asil bir hedeftir. Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

“Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Dâvûd (Aleyhisselam) da kendi elinin emeğini yiyordu.” (Buhari, 2072)

Dahası bir insan, bir hayvanı beslemek veya ister akraba ister yabancı olsun, başkalarına yardımcı olmak için çalıştığında ödüllendirilecektir.

Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır:

“Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak ki o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur.” (Müslim, 1552/8)

Geçinmek için çalışmanın bir başka avantajı da gurur duymak ve başkalarından size yardım etmeleri için yalvarmamaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam’ın sözü bu anlamı şöyle açıklamaktadır:

“Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır.” (Buhari, Zekat, 50)

Yüce Allah zamanı yarattığında, onu gündüz ve geceye böldüğünde, Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara sabahları iş aramalarını ve geceleri dinlenmelerini emretmiştir:

“Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O’dur. Üzerinde dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah’adır.” (Mülk, 15)

Ayrıca Allah Kur’an’da ki bir ayetinde Müslümanlara farz namaz kılmaları ve sonra işlerine gidip işlerini yapmaları gerektiğini söylemiştir:

“Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma, 10)

Sıkı çalışma şart olduğu için, İslam’ın kurallarına göre bir işe sahip olmak zorunludur. Müslümanlar Allah’ın emirlerine aykırı bir işte çalışmamalıdır. Kur’an’da haksız para elde etmek yasaklanmıştır:

“Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.” (Âl-i İnrân, 14)

İslam’da çalışma, kıyamet yaklaştığında bile bir öncelik olacak şekilde yüceltilir. Bu, bir Müslümanın yaptığı son hareket olabilir, zira Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

“Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!” (Buhari, 168)

Kur’an’da Geçen Peygamber Meslekleri

İslam'da Çalışmanın Önemi ve Meslekler
İslam’da Çalışmanın Önemi ve Meslekler

Kur’an-ı Kerim’de isimleri zikredilen peygamberlerin her biri, bir veya birkaç dünya işiyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik etme yoluna başvurmuşlardır.

Peki, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin mesleklerinin ne olduğunu biliyor musunuz?

İşte bazı peygamberlerin geçimlerini sağladıkları meslekleri:

Hazreti İsa Aleyhisselam’ın Mesleği

Bazı kaynaklarda Hazreti İsa Aleyhisselam’ın avcı olduğu, bazı kaynaklarda ise çobanlık yaptığı belirtiltmektedir.

Hazreti Üzeyir Aleyhisselam’ın Mesleği

Üzeyir Aleyhisselam, kaynaklarda bahçıvan olarak geçer. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piri kabul edilir.

Hazreti Zülkifl Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Zülkifl Aleyhisselam, kaynaklarda fırıncılık yaptığı, ekmek pişirdiği geçer. Bu sebeple fırıncıların piri kabul edilir.

Hazreti Eyyüb Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Eyyüb Aleyhisselam’ın, kaynaklarda tarım ile uğraştığı geçer. Ziraatçı olarak kabul edilir.

Hazreti Yakub Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Yakub Aleyhisselam’ın da İsa Aleyhisselam gibi çobanlık yaptığı rivayet edilir.

Hazreti İsmail Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti İsmail Aleyhisselam’ın kaynaklarda kara ve deniz avcılığı yaparak geçimini sağladığı belirtilir. 70 ayrı dil bilirdi. Bu nedenle tercümanların piri kabul edilir.

Hazreti Lut Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Lut Aleyhisselam, kaynaklarda tarihçi olarak geçer. Seyyahların piri olarak görülür.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın Mesleği

İbrahim Aleyhisselam, Kâbe’yi yeniden inşa etmiştir. Mimarların piri kabul edilir.

Hazreti Salih Aleyhisselam’ın Mesleği

Salih Aleyhisselam’ın hayvancılık yaparak geçimini sağladığı rivayet edilir. Sürüyle develer yetiştirdiği, sütlerini hem içtiği, hem de satıp dünyalığını temin ettiği belirtilir.

Hazreti Nuh Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Nuh Aleyhisselam, yaptığı gemi sebebiyle, marangozcuların gemicilerin denizcilerin piri kabul edilir.

Hazreti İdris Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti İdris Aleyhisselam, iğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren kişi olarak rivayet edilir. Bu sebeple terzicilerin, konfeksiyoncuların, örücülerin piri kabul edilir.

Hazreti Adem Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Adem Aleyhisselam, ilk ziraat mühendisi ve çiftçidir.

Hazreti Şid Aleyhisselam’ın Mesleği

Hazreti Şid Aleyhisselam, hallac, kazzaz, nessac (dokumacıların, örücülerin) yani mensucat sanayinin ilk kurucusu olarak kabul edilir.

Kur’an’da Geçen Meslekler

İslam'da Çalışmanın Önemi ve Meslekler
İslam’da Çalışmanın Önemi ve Meslekler

Kur’an-ı Kerim’de belirtilen bazı meslekler şunlardır;

 • Çiftçilik
 • Hayvancılık
 • Avcılık
 • Marangozluk
 • Denizcilik
 • Demircilik
 • Terzilik
 • Mimarlık
 • Dokumacılık
 • Çobanlık
 • Fırıncılık

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Portalı

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.