Arama
Kronolojik Türkiye Tarihi: 1923 Yılı
Kronolojik Türkiye Tarihi: 1923 Yılı

Kronolojik Türkiye Tarihi: 1923 Yılı

Kronolojik Türkiye Tarihi yazısı serisini hazırlama fikri ilk olarak 2017 yılında usta yazar Yavuz Bahadıroğlu ağabey ile yaptığım küçük bir sohbet sonrası gelişti. Geçmiş dönem uzak tarihimiz hakkında önemli detaylara sahipken, yakın dönem tarihimizde gelişen olaylara tam hakimiyetimiz yok.

Türkiye’nin ve milletimizin yaşadığı siyasi, kültürel, bilimsel, sanatsal, sosyal ve dini olayları unutmamak, unutulmuşları hatırlamak adına hazırladığım Kronolojik Türkiye Tarihi serisinin ilk yazısı 1923 yılında gelişen olayları sıralıyor. Cumhuriyetin ilanı ve futbol federasyonunun kurulması bu yılda gerçekleşmiştir.

Kronolojik Türkiye Tarihi: 1923 Yılı
Kronolojik Türkiye Tarihi: 1923 Yılı

Kronolojik Türkiye Tarihi 1923 Yılında Gelişen Olaylar

 1. 1 Ocak: Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu.
 2. 13 Ocak: Bakanlar Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Rauf Bey (Orbay), TBMM’de Lozan Konferansıyla ilgili olarak hükumet görüşünü açıkladı.
 3. 20 Ocak: Şeyh Rıza Ali Şükrü Bey’in Ankara’da yayımladığı Tan gazetesinin ilk sayısı çıktı.
 4. 28 Ocak: İzmit ilinin adının Kocaeli olarak değiştirilmesi İçişleri Bakanlığınca onaylandı.
 5. 30 Ocak: Yunanistan’la Türkiye arasında nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol imzalandı.
 6. 17 Şubat: İzmir İktisat Kongresi açıldı.
 7. 1 Mart: Ali Fuat (Cebesoy) tekrar TBMM ikinci başkanlığına, Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey (Ulaş) birinci başkan vekilliğine, Konya mebusu Musa Kazım Efendi ikinci başkan vekilliğine seçildiler.
 8. 4 Mart: İzmir İktisat Kongresi sona erdi. “Misak-ı İktisadi” kabul edildi.
 9. 5 Mart: Şile’de Rum Değirmenlik Mahallesinde çıkan yangında çoğu terk edilmiş yaklaşık 550 Rum, 200 İslam hanesi, 100 dükkan, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yandı. Toplam 1500 kişi yangın dolayısıyla evsiz kaldı.
 10. 12 Mart: Ali Haydar Bey (Yuluğ) İstanbul Valiliği’ne atandı.
 11. 8 Nisan: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin seçim bildirgesi olarak “9 Umde” yayınlandı.
 12. 13 Nisan: Telif ve Tercüme Heyeti başkanlığına atanan Ziya Gökalp Ankara’ya geldi.
 13. 15 Nisan: Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda değişiklik yapılarak kapsamı genişletildi.
 14. 16 Nisan: Birinci dönem TBMM çalışmaları sona erdi.
 15. 1 Haziran: İstanbul Türk Ocağı yeniden açıldı.
 16. 6 Ağustos: Türkiye ile Amerika arasında Lozan’da Suçluların İadesi Antlaşması imzalandı.
 17. 29 Ağustos: İngiltere 1914 tarihli Türkiye ile ticaret yasağını kaldırdı.
 18. 7 Eylül: Dizgicilerin grevinden dolayı İkdam, Akşam, İleri, Terciman-i Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazetelerinin ortaklaşa yayımladıkları Müşterek Gazete çıkmaya başladı. (21 Eylül’e kadar.)
 19. 11 Eylül: Bursa Sanayi Sergisi açıldı.
 20. 15 Eylül: Lozan Antlaşması uyarınca Edirne’ye bağlı Karaağaç istasyonu Yunanlılardan geri alındı.
 21. 6 Ekim: Damat Ferit Paşa Nice kentinde öldü.
 22. 7 Ekim: İstanbul’da sıkıyönetim ve sansür kaldırıldı.
 23. 13 Ekim: Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı kurulması TBMM’de kabul edildi.
 24. 29 Ekim: Cumhuriyetin ilanı.
 25. 19 Kasım: Şark Demiryollarında yaklaşık 1400 işçi greve başladı.
 26. 24 Kasım: Hindistan’daki İsmaili Mezhebi cemaat lideri Muhammed Ağa Han (1887-1957) ile Emir Ali, Hilafet ve Halifenin siyasi durumunun korunmasıyla ilgili olarak İsmet Paşa’ya mektup gönderdiler.
 27. 26 Kasım: Posta Kanunu kabul edildi.
 28. 5 Aralık: Ağa Han’ın İsmet Paşa’ya gönderdiği mektup, Paşa’nın eline geçmeden İstanbul gazetelerinin bazılarında yayınlandı.
 29. 9 Aralık: İstanbul’da gazeteciler tutuklandı.
 30. 15 Aralık: İstanbul İstiklal Mahkemesinde gazetecilerin yargılanmasına başlandı.
 31. 26 Aralık: cumhuriyetin ilanı dolayısıyla genel af kabul edildi.
 32. 27 Aralık: Şark Demiryolu grevi sona erdi.
 33. 31 Aralık: Boğazlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Tartışmaya Katıl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.