Siyonizm Dosyası #1

Şu gerçeği açıkça ifade etmek isterim ki, bu dosyanın amacı ne antisemitizmi körüklemek ne de Yahudi aleyhtarlığını yaymak değildir. Gayemiz, bütün dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de tehdit eden ve emperyalist emeller taşıyan siyasal Siyonizm ideolojisinin bu saldırganlığına dikkati çekmektir.

Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni

Yoksa, ne Musevi vatandaşlarımızla ne de dünya Yahudileriyle hiçbir alıp veremediğimiz yoktur. Onların dini onlara, bizim dinimiz de bizedir. Bu dünyada herkes inancında ve inandığı gibi yaşamakta serbesttir. Kimsenin kimseyi, yaratılışta sahip olduğu, inancından ve inandığını yaşamaktan dolayı kınamak hakkı yoktur.

Herkes kendi hesabını huzur-u ilahide kainatın sahibi olan Yüce Allah (c.c.)’a verecektir. (Ona inanmasa da) Bizim amacımız, gençliğimizi zararlı cereyanlardan koruyarak, onlara milli tarih şuurunu aşılamaktır.

Kendi öznkültüründen koparılan milletimiz ve özellikle gençliğimiz, Batı kültürünün ayrılmaz bir parçası olan şehvet ve inkar bataklığına sürüklenmektedir!

Kafası fikir ve düşünceden arındırılmak istenen inançlı gençliğimiz, fuhuş ve uyuşturucunun acımasız ve korkunç yüzüyle karşı karşıya getirilmek suretiyle elim bir felakete doğru sürüklenirken, öte yandan da 1000 yıldan beri aynı coğrafyada ve aynı bayrak altında yaşayan insanların arasına bölücü fikirler sokarak, fitne ve fesat karıştırmak suretiyle onları birbirine vuruşturup, kavga ettirmekte, kendisi için büyük yararlar gören dış güçlerin gizli ve karanlık oyunlarını ve bu oyunları tertip edenlerin karanlık emellerini milletimize açıklamayı bir görev biliyoruz.

19. asırda Theodor Herzel tarafından ortaya çıkarılan siyasal Siyonizm, Osmanlı Imparatorluğunun yıkılışındaki en büyük amillerden birisidir.

Sultan Abdülhamid’den Filistin’den toprak isteyen ancak istediğini alamayan Herzl, masonluğun mimarlarından Emanuel Karasso ile yaptığı gizli görüşme ile Sultan 2. Hamid’in Osmanlı tahtında kaldığı müddetçe, Siyonizmin emellerinin tahakkuk ettirilemeyeceğini ve dolayısı ile Sultan Abdülhamid’in bertaraf edilmesi lazım geldiği hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Selanik’te avukatlık yapan Emanuel Karasso da Siyonizmin şefinden aldığı bu talimat üzerine harekete geçmiş ve Ittihatçılarla işbirliği yaparak büyük bir gizli faaliyet başlatmıştır.

Siyonizm Dosyası
Novus Ordo Seclorum (Yeni Dünya Düzeni)

Bu gizli ve yıkıcı faaliyetler sonunda 31 Mart Olayı tertiplenerek Sultan Abdülhamid tahtından indirilmiş ve akabinde de kısa zamanda Osmanlı İmparatorluğu tarihten silinmiş ve Theodor Herzlnin arzusu yerine getirilerek Filistin’de Yahudi devleti kurulmuştur.

1948 yılından buyana milyonlarca Filistin’li evsiz, barksız ve vatansız bırakılmıştır. Bugün her saat Israil tankları, kendilerini sapantaşlarıyla savunan Filistinli çocukları hedef seçerek bombalamaktadırlar.

Şu anda dünyanın gözleri önünde büyük bir zulüm işlenmektedir. Bu zulme ve haksızlığa kim dur diyecektir? Tarih boyunca siyasal, ekonomik ve kültürel saldırılara maruz kalan Müslüman milletimiz, bugün de çeşitli entrikalarla gırtlağına kadar borcu sokulmuş ve 80 milyona yaklaşan insanımız bugün sefilleri oynamaktadır.

Dün olduğu gibi bugün de ülkenin siyasal, ekonomik ve kültürel hayatı dış güçler tarafından yönlendirilmek istenmektedir. IMF’nin kontrolü altına sokulmak istenen ekonomimiz, yabancı ülkelerin insafına terk edilmek istenen teknolojik kalkınmamız, Türk diliyle bilimsel araştırma yapılamaz! Diyen zihniyete terk edilmek istenen eğitim ve öğretim kurumlarımız, asrın vebası olan uyuşturucunun ve fuhşun bataklığına terk edilen gençliğimiz ve topyekün kaosun eşiğine getirilen sosyal hayatımız.

İşte bütün bu olumsuzlukların arkasında, ilahi dinleri alet edip çeşitli ideolojiler üreterek çıkar sağlamak isteyen Siyonizm vardır.

Yegane gayemiz bu doğruları sağlam kaynaklardan araştırarak ve gerçek boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Siyonizm Dosyası
Siyonizm Dosyası

Kaynakça

1- Arz-ı Mev’ud’dan Dünya Hâkimiyetine Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni, İbrahim Kara.
2- Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutlay.
3- TDV İslam Ansiklopedisi, Siyonizm, M. Lutfullah Karaman maddesi.

İletişim

Yorum yapın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bu site, spam'ı azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Don`t copy text!