Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2

Siyonizm nedir ve neden bizi çok yakından ilgilendirmektedir? Bugün bütün dünyayı korkunç bir ahtapot gibi saran ve Ortadoğu’yu bir kan denizi haline getiren Siyonizm, İsrailoğullarının binlerce yıllık Arz-1 Mev’ud hayalleri olup, dini ve siyasi Siyonizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Siyonizm Nedir?

Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2
Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2

Birinci aşaması, dini Siyonizm, ikinci aşaması ise siyasi Siyoniz’dir. Dini Siyonizm, Kur’an-ı Kerim’de onlarca surede ve yüzlerce ayette bize bildirilen İsraioğullarının altın buzağıya taparak Allah’ı inkar etmeleri ve bir çok peygamberi öldürerek, bu isyanda ayak diretip israr etmeleri ve kendilerini esarette bulundukları yerlerden toplayarak Filistin’e götürüp yerleşilme beklentileridir.

Aynı zamanda koyu bir, Yahudi ırkçılığı manasına da gelen Siyonizm, Allah’ın gazabını üstüne yüklenmiş bir millet olarak vasıflandırılan İsrailoğullarının bütün dünyaya hakim olma düşüncelerine verilen isimdir.

İlk olarak kendi öz kardeşlerini öldürmek için kuyuya atmakla bir terör faaliyetine girişimleriyle bize bildirilen ve Kur’an-ı Kerim’in, gazaba uğramış bir millet olarak bize tanıttığı Israiloğulları, ilk isyan ve inkarlarını Hazreti Musa zamanında ortaya koyarak, peygamberlere ve vahye karşı olan düşmanlıklarını açıkça ilan etmişlerdir.

“Biz senin tanrını apaşikar gözümüzle görmedikçe, ona asla inanmayız” diyerek açık bir inkarın içine giren Beni Israil, bugünkü pozitivizmin de temelini binlerce yıl önce atmış oldular. Esasen pozitizmin kuramcısı da bir Fransız Yahudisi olan Auguste Comte değil midir?

Kendi ırklarından mübarek bir peygamber olan Hazreti Süleyman ile de yıldızları barışmayan Israiloğulları, Allah tarafından kendilerine gönderilen semavi kitaplara sırt çevirerek, kökeni Mısır’ın sihirbaz ve büyücülerine dayanan ve hahamların mistik bir yorumundan ibaret olan Kabbala ya itibar etmişlerdir.

Böylece kendilerini seçilmiş ve üstün bir ırk olarak gören İsrailoğulları, binlerce yıl Arz-ı Mev’ud hayaliyle yaşamışlar ve bu hayallerini gerçekleşștirmek için bugün Filistin’ de hakları olmayan bir toprağı ellerine geçirebilmek için kan dökmektedirler!

Allah’a ve onun Peygamberlerine isyan eden ve hatta onları öldüren İsrailoğulları, binlerce yıl boyunca hep kurtarıcı bir Mesih beklemişlerdir.

Nitekim kendi ırkdaşlarının bu beklentisini bilen bir kısım hahamlar ortaya çıkarak zaman zaman Mesihlik iddiasında bulunmuşlardır. Şu meşhur İzmir’li Haham Sabetay Sevi de bu sahte Mesihlerden birisiydi.

Babil ve Roma işgal ve sürgünleriyle bütün dünyaya ve özellikle de Avrupa’ya dağılan İsrailoğulları, zamanla bütün bu yerlerden kapı dışarı edilerek, kovulmuşlardır. Son olarak da 1492 tarihinde İspanya’ dan kovulmuşlardır.

Aynı tarihte Ispanya’dan kapı dışarı edilen Endülüs Müslümanları ile fazla ilgilenmeyen 2. Beyazıt, Ispanya Yahudilerine kol kanat açarak, onları Izmir, Selanik ye Istanbul gibi büyük şehirlerde iskan ettirmiştir.

Siyasal Siyonizm

Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2
Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2

Osmanlı vatanında huzur içinde mutlu bir hayat ile asırlar geçiren ve Israiloğulları olarak bildiğimiz Yahudiler, 19. asra kadar Osmanlıya karşı sadakat içinde olmuşlardı. Ancak bu dönemde Theodor Herzel’in ortaya çıkmasıyla birlikte bu sadakatlarını terk ederek, ekmeğini yedikleri Osmanlıya ihanet etmişlerdir.

Başta Rusya ve Polonya olmak üzere bütün Avrupa’daki Yahudilerin Osmanlının yıkılması için harekete geçmişlerdir. Siyasal Siyonizm’e gelince; koyu bir Yahudi irkçılığı olan siyasal Siyonizm, her şeyden önce Yahudilerin dünya hakimiyeti için kafalarında taşıdıkları ütopyadır.

Yahudilerin bekledikleri kurtarıcı Mesih uzun zaman gelmeyince Theodor Herzl isimli ırkçı ve fanatik düşüncelere sahip bir Yahudi ortaya çıkarak Siyasal siyonizmi başlatmıştır.

19. asrın ikinci yarısında ortaya çıkan Herzl, Yahudi devleti isimli bir kitap yazarak, Kudüs’de bir Yahudi devletini kurmayı amaçlıyordu.

Herzl, Avusturya’daki bir gazetenin Paris temsilcisiyken,orada cereyan eden meşhur Dreyfüs Olayından da etkilenerek ırkçı duyguları daha da kabarmış ve Yahudilerin daha uzun zaman Mesih beklemeye tahammülleri yoktur düşüncesiyle bu geleneği yıkarak siyasallaştırmıştır.

Herzel’in bunsiyasallaşma düşüncesine Avrupa’daki ırkdaşlarından fazla bir ses çıkmaz iken, ABD’deki hahamlardan şiddetli bir tepki geldi ve bu tepkilerini şöyle dillendirdiler:

Biz kendimizi bir millet olarak değil bir din topluluğu olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı ne Kudüs’e dönmeyi ve ne de Yahudi devletinin kurulmasını kabul etmiyoruz.

Siyasi Siyonizm bir çifte bağımlılık veya çifte vatandaşlık şüphesi yaratarak dünyanın bütün Yahudilerini bulundukları yerde tehlikeye atmıştır. 92 hahamın bir araya gelmesiyle kurulan Amerikan Judaizm Konseyi 1943 ‘de Atlantic City’de bir Yahudi devletinin kuruluşunu protesto etmek amacıyla toplandığında şu bildiriyi yayınlamıştır:

Bir Yahudi bayrağı bir Yahudi ordusu, Filistin’de bir devle ve Amerika da çifte vatandaşlık için Amerikan Yahudilerinin şartlanmasına “DUR” demenin zamanı gelmiştir. Bunlar hiç kabul edemeyeceğimiz şeylerdir. Yahudi kaderinin tarihinde yer alan evrensel anlayış içinde dünyanın bütün Yahudilerinin durumları ve emniyeti ile ilgiliyiz.

Aktüel Siyonizmin programı belirleyen siyasi yönlendirmesi ile bağlı kalamayız. Bunu arzu etmiyoruz. Öyle zannediyoruz ki Yahudi milliyetçiliği ırkdaşlarımızı bulundukları yerde tedirgin edecektir. İçinde yaşadıkları toplumlara ters düşecekler, nerede olurlarsa olsunlar bir dini topluluk halinde yaşamalarını emreden tarihi görevlerini yerine getiremeyeceklerdir.

Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2
Siyonizm Nedir? Siyonizm Dosyası #2

Kaynakça

1- Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy. Pınar Yayınları.
2- Arz-ı Mev’ud’dan Dünya Hâkimiyetine Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni, İbrahim Kara.
3- Siyonizm, TDV İslam Ansiklopedisi, M. Lutfullah Karaman maddesi.
4- HERZL, Theodor, TDV İslam Ansiklopedisi, M. Lutfullah Karaman maddesi.

1. Bölüm: Siyonizm Dosyası #1

Yorum yapın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bu site, spam'ı azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Don`t copy text!